Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 2.24
ze dne 29.11.2010

k žádosti paní XY, Vondroušova 1193 o navázání nové nájemní smlouvy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost paní XY, uživatelky bytu zvláštního určení o vel. 2+kk/L v 7. podlaží domu čp. 1193 ve Vondroušově ulici, o navázání nové nájemní smlouvy

II. SCHVALUJE
vystavení nové nájemní smlouvy na dobu určitou 2 roky s možností prodloužení, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky nájemní smlouvy, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vydat pokyn k navázání nové nájemní smlouvy

Tisk Export článku do PDF