Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 24.27
ze dne 21.09.2011

k žádosti paní XY v zastoupení paní XY, Čistovická 252 o úhradu finančních nákladů spojených s vystěhováním a vrácením bytu

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost paní XY v zastoupení paní XY, bytem Čistovická 252, Praha 6 - Řepy o úhradu finančních nákladů spojených s vystěhováním a vrácením bytu v Čistovické ulici čp. 252 bez náhrady

II. SCHVALUJE
v souladu s usnesením RMČ č. 16.14 ze dne 25. 5. 2011 vyplacení částky 7.900, - Kč firmě Petr Hájek, Bří Venclíků 1073, Praha 9 jako finanční náklady spojené s vystěhováním a vrácením bytu ve 3. podlaží domu čp. 252 v Čistovické ulici bez náhrady

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu usnesení

Tisk Export článku do PDF