Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 26.20
ze dne 24.10.2011

k žádosti paní XY, Todická, 25169 Velké Popovice, o odpuštění poplatků z prodlení za byt. jednotku č. XY o vel. 3+1/L, v 6. podlaží, Vondroušova čp. 1216, Praha 6 – Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
opakovanou žádost paní XY, Todická, 25169 Velké Popovice, o odpuštění části poplatků z prodlení za byt jednotku č. XY o vel. 3+1/L, v 6. podlaží, Vondroušova čp. 1216, Praha 6 - Řepy.

II. ZAMÍTÁ
odpuštění poplatků z prodlení za byt jednotku č. XY o vel. 3+1/L, v 6. podlaží, Vondroušova čp. 1216, Praha 6 – Řepy žadatelce paní XY, Todická, Velké Popovice

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat podle usnesení

Tisk Export článku do PDF