Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 92.23
ze dne 30.06.2010

k žádosti paní XY, Španielova 1273 o udělení souhlasu s podnájmem služebního bytu

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost paní XY, nájemkyně služebního bytu o vel. 1+kk ve 4. podlaží domu čp. 1273 ve Španielově ulici, o udělení souhlasu s podnájmem služebního bytu pracovnici ÚMČ Praha 17 paní XY z důvodu pobytu u rodičů po dobu rodičovské dovolené

II. SCHVALUJE
podnájem bytu na dobu určitou od 1. 8. 2010 do 31. 12. 2010

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vyrozumět žadatele o vydání souhlasu s podnájmem bytu a informovat správní firmu Optimis

Tisk Export článku do PDF