Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 89.41
ze dne 02.06.2010

k žádosti paní XY, oprávněného nájemce b. j. 1076/XY o velikosti 4+1, ulice Nevanova, o prodloužení lhůty k uzavření smlouvy pro odkoupení bytové jednotky č. 1076/XY v ul. Nevanova čp. 1076, Praha 6 – Řepy – prodej IV. etapa

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost paní XY, oprávněného nájemce bytové jednotky č. 1076/XY ulice Nevanova, o prodloužení lhůty pro uzavření smlouvy k odkoupení bytové jednotky č. 1076/XY v ulici Nevanova čp. 1076/3, Praha 6 – Řepy

II. SCHVALUJE
prodloužení lhůty pro uzavření smlouvy k odkoupení bytové jednotky 1076/XY, ulice Nevanova čp. 1076, Praha 6 – Řepy, oprávněnému nájemci paní XY a panu XY, z důvodu soudního řízení řešení majetkových vztahů po rozvodu manželství do 16. 10. 2010 nejpozději však do ukončení prodeje objektu, pokud ten nastane dříve.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF