Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 72.30
ze dne 14.09.2009

k žádosti paní XY o znovu zařazení žádosti o nájem obecního bytu do evidence žádostí

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost paní XY o znovu zařazení žádosti o nájem obecního bytu

II. SOUHLASÍ
se zařazením žádosti o nájem obecního bytu paní XY do evidence žádostí o byt, vedené na OSOM ÚMČ P 17

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF