Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 9.14
ze dne 14.02.2011

k žádosti paní XY o změnu v nájemní smlouvě k bytu o vel. 3+1/L,Makovského čp. 1223, Praha 6 – Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost paní XY, bytem Makovského čp. 1223, Praha 6 – Řepy o provedení změny v nájemní smlouvě k bytu o vel. 3+1/L s přísl. v 10. patře, tj. 11. podlaží domu čp. 1223 v Makovského ulici, Praha 6 – Řepy, a to rozšíření nájemní smlouvy na syna pana XY a snachu paní XY|, kteří s ní žijí ve společné domácnosti.
    
II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit uzavření dodatku k platné nájemní smlouvě – dohodě o užívání bytu o vel. 3+1/L s přísl. v 10. patře, tj. 11. podlaží domu čp. 1223 v Makovského ulici, Praha 6 – Řepy, o vzniku společného nájmu mezi paní XY, panem XY, paní XY a Městskou částí Praha 17 za podmínek stávající nájemní smlouvy - dohody o užívání bytu.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM  předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF