Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 75.33
ze dne 26.10.2009

k žádosti paní XY o změnu v nájemní smlouvě k bytu o vel. 3+1/L, Galandova čp. 1241, Praha 6 – Řepy a změna oprávněného nájemce bytové jednotky č. 1241/XY

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost paní XY, bytem Galandova 1241, Praha 6 – Řepy o provedení změny v nájemní smlouvě k bytu o vel. 3+1/L s přísl. v 1. patře, tj. 2. podlaží domu čp. 1241 v Galandově ulici, Praha 6 – Řepy, a to rozšíření nájemní smlouvy na syna XY, který s ní žije ve společné domácnosti.

II. PROJEDNALA
změnu oprávněného nájemce bytové jednotky č. 1241/XY v bytovém panelovém objektu čp. 1239 – 1242 v ul. Galandova, k. ú. Řepy – prodej VI. etapa

III. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit uzavření dodatku k platné nájemní smlouvě k  bytu – dohodě o užívání bytu č. XY o vel. 3+1/L s přísl. v 1. patře, tj. 2. podlaží domu čp. 1241 v Galandově ulici, Praha 6 – Řepy, o vzniku společného nájmu bytu paní XY s panem XY. V ostatních bodech zůstává smlouva o nájmu bytu – dohoda o užívání bytu ze dne 18. 4. 1990 beze změn.

IV. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit změnu oprávněného nájemce bytové jednotky č. 1241/XY v bytovém panelovém objektu čp. 1239 – 1242 ul. Galandova, k. ú. Řepy – prodej VI. etapa, na základě usnesení ZMČ č. 17.6 ze dne 21. 1. 2009, kterým byl schválen prodej bytové jednotky č. 1241/XY  (převod vlastnictví jednotek) ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněné nájemkyni paní XY a to takto: b. j. č.  1241/XY  pí. XY a  p. XY

V. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM  předložit návrh na uzavření dodatku k platné nájemní smlouvě k bytu č. XY o vel. 3+1/L s přísl. v 1. patře, tj. 2. podlaží domu čp. 1241 v Galandově ulici Praha 6 – Řepy a návrh na změnu oprávněného nájemce bytové jednotky č. 1241/XY na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF