Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 9.15
ze dne 14.02.2011

k žádosti paní XY o změnu v nájemní smlouvě; k bytu o vel. 2+k.k., Nevanova čp. 1051, Praha 6 – Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost paní XY, bytem Nevanova čp. 1051, Praha 6 – Řepy o provedení změny v nájemní smlouvě k bytu o vel. 2+k.k. s přísl. v přízemí, tj. 1. podlaží domu čp. 1051 v Nevanově ulici, Praha 6 – Řepy, a to rozšíření nájemní smlouvy na dceru XY, která s ní žije ve společné domácnosti.
    
II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit uzavření dodatku k platné nájemní smlouvě – dohodě o užívání k bytu o vel. 2+k.k. s přísl. v přízemí, tj. 1. podlaží domu čp. 1051 v Nevanově ulici, Praha 6 – Řepy, o vzniku společného nájmu bytu paní XY s paní XY a Městskou částí Praha 17 za podmínek stávající nájemní smlouvy.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF