Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 6.31
ze dne 19.01.2011

k žádosti paní XY o změnu v nájemní smlouvě k bytu o vel. 2+k.k., Nevanova čp. 1052, Praha 6 – Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost paní XY, bytem Nevanova čp. 1052, Praha 6 – Řepy o provedení změny v nájemní smlouvě k bytu o vel. 2+k.k. s přísl. ve 4. patře, tj. 9. podlaží domu čp. 1052 v Nevanově ulici, Praha 6 – Řepy, a to rozšíření nájemní smlouvy na vnuka XY, který s ní žije ve společné domácnosti.
    
II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit uzavření dodatku k platné nájemní smlouvě – dohodě o užívání k  bytu o vel. 2+k.k. s přísl. ve 4 patře, tj. 5. podlaží domu čp. 1052 v Nevanově ulici, Praha 6 – Řepy, o vzniku společného nájmu bytu paní XY s panem XY a Městskou částí Praha 17 za podmínek stávající nájemní smlouvy – dohody o užívání bytu.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM  předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF