Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 11.18
ze dne 17.03.2011

k žádosti paní XY o uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor ordinace stomatologie v Nevanově ul. čp. 1078, Praha 6 – Řepy na dobu určitou 10 let

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost paní XY, bytem Španielova 1269, Praha 6 - Řepy o uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor ordinace stomatologie v Nevanově ul. čp. 1078, Praha 6 – Řepy na dobu určitou 10 let.

II. SCHVALUJE
uzavření nové nájemní smlouvy k nebytovým prostorám ordinace stomatologie na adrese Nevanova čp. 1078, Praha 6 - Řepy s paní XY, bytem Španielova 1269, Praha 6 - Řepy na dobu určitou 10 let. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s usnesením č. 6.21 ze dne 19. 1. 2011 s platností od 1. 4. 2011 za nájemné ve výši 87, - Kč/m2/měsíc, bez DPH a bez služeb.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat podle usnesení

Tisk Export článku do PDF