Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 86.50
ze dne 14.04.2010

k žádosti paní XY, Makovského čp. 1142 o umožnění úhrady poplatků z prodlení do 3 měsíců

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost paní XY, uživatelky bytu o vel. 1+1/L v 5. podlaží domu čp. 1142 v Makovského ulici, o umožnění úhrady poplatků z prodlení do 3 měsíců

II. TRVÁ
na svém stanovisku s tím, že splátkový kalendář může paní XY kdykoli uzavřít se správní firmou Optimis

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM zajistit splnění usnesení

Tisk Export článku do PDF