Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 31.26
ze dne 04.01.2012

k žádosti paní XY, Makovského 1223 o změnu v nájemní smlouvě k bytu o vel. 3 +1/L, Makovského čp. 1223, Praha 6 – Řepy a změna oprávněného nájemce bytové jednotky č. 1223/XY

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost paní XY, bytem Makovského čp. 1223, Praha 6 – Řepy o provedení změny v nájemní smlouvě k bytu o vel. 3+1/L s přísl. v 11. patře, tj. 12. podlaží domu čp. 1223 v Makovského ulici, Praha 6 – Řepy, a to rozšíření nájemní smlouvy na dceru paní XY, která s ní žije ve společné domácnosti.

II.    PROJEDNALA
změnu oprávněného nájemce bytové jednotky č. 1223/XY v bytovém panelovém objektu čp. 1222 – 1227 v ul. Makovského, k. ú. Řepy – prodej VII. etapa

III. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit uzavření dodatku č. 1 k platné nájemní smlouvě k  bytu o vel. 3+1/L. s přísl. v 11. patře, tj. 12. podlaží domu čp. 1223 v Makovského ulici, Praha 6 – Řepy, o vzniku společného nájmu bytu paní XY s paní XY. V ostatních bodech zůstává smlouva o nájmu bytu ze dne 15. 3. 1995 beze změn.

IV. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit prodej bytové jednotky č. 1223/XY v bytovém panelovém objektu čp. 1222 – 1223 ul. Makovského, k. ú. Řepy – prodej VII. etapa, ve smyslu ust. 6 zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněným nájemcům paní XY a paní XY. V  příloze č. 1 usnesení ZMČ č. 7.5 ze dne 2. 11. 2011, kterým byl schválen prodej bytových jednotek, oprávněným nájemcům bytového domu Makovského čp. 1222 - 1223 je jako oprávněná nájemkyně uvedena paní XY.
    
V. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM  předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF