Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 29.20
ze dne 05.12.2011

k žádosti paní XY, Makovského 1144 o změnu v nájemní smlouvě k bytu o vel. 3 +1/L, Makovského čp. 1144, Praha 6 – Řepy a změna oprávněného nájemce bytové jednotky č. 1144/XY

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost paní XY, bytem Makovského čp. 1144, Praha 6 – Řepy o provedení změny v nájemní smlouvě k bytu o vel. 3+1/L s přísl. v 7. patře, tj. 8. podlaží domu čp. 1144 v Makovského ulici, Praha 6 – Řepy, a to rozšíření nájemní smlouvy na přítele XY, který s ní žije ve společné domácnosti.

II. PROJEDNALA
změnu oprávněného nájemce bytové jednotky č. 1144/XY v bytovém panelovém objektu čp. 1140 – 1145 v ul. Makovského, k. ú. Řepy – prodej VII. etapa

III. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit uzavření dodatku č. 1 k platné nájemní smlouvě k  bytu o vel. 3+1/L. s přísl. v 7. patře, tj. 8. podlaží domu čp. 1144 v Makovského ulici, Praha 6 – Řepy, o vzniku společného nájmu bytu paní XY s panem XY. V ostatních bodech zůstává smlouva o nájmu bytu ze dne 1. 3. 2002 beze změn.

IV. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit prodej bytové jednotky č. 1144/XY v bytovém panelovém objektu čp. 1140 – 1145 ul. Makovského, k. ú. Řepy – prodej VII. etapa, ve smyslu ust. 6 zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněným nájemcům paní XY a panu XY. V  příloze č. 1 usnesení ZMČ č. 6.9 ze dne 14. 9. 2011, kterým byl schválen prodej bytových jednotek, oprávněným nájemcům bytového domu Makovského čp. 1140 - 1145 je jako oprávněná nájemkyně uvedena paní XY
    
V. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM  předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF