Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 28.35
ze dne 23.11.2011

k žádosti paní XY, Jiránkova 1135 o úhradu finančních nákladů spojených s přestěhováním do náhradního bytu a o odpuštění hrazení nákladů za likvidaci nábytku

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost paní XY, bytem Jiránkova 1135, Praha 6 - Řepy o úhradu finančních nákladů spojených s přestěhováním do náhradního bytu a o odpuštění hrazení nákladů za likvidaci nábytku

II. SCHVALUJE
v souladu s usnesením RMČ č. 16.14 ze dne 25. 5. 2011 vyplacení částky podle přiloženého příjmového dokladu jako náhradu finančních nákladů spojených s přestěhováním do náhradního bytu v 8. podlaží domu čp. 1135 v Jiránkově ulici z původního bytu v 1. podlaží domu čp. 252 v Čistovické ulici a odpuštění hrazení nákladů za likvidaci nábytku ponechaného v původním bytě

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu usnesení

Tisk Export článku do PDF