Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 86.33
ze dne 14.04.2010

k žádosti paní XY, Galandova čp. 1238 o prominutí hrazení nájemného v bytě o vel.1+1/L v přízemí domu čp. 1142 po dobu 1 měsíce z důvodu stěhování do náhradního bytu

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost paní XY, Galandova čp. 1238 o prominutí hrazení nájemného v původním bytě v přízemí domu čp. 1142, Makovského ul. po dobu 1 měsíce z důvodu stěhování do náhradního bytu

II. SCHVALUJE
výše uvedenou žádost

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vydat pokyn správní firmě Optimis nepředepisovat nájemné za byt v domě čp. 1142, Makovského 1 měsíc od uzavření nájemní smlouvy k náhradnímu bytu.

Tisk Export článku do PDF