Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 13.43
ze dne 11.04.2011

k žádosti paní XY, bytem Španielova čp. 1281, Praha 6 – Řepy o ponechání bydlení v byt. jednotce o vel. 3+1/L v 8. podlaží domu čp. 1281, Španielova ulice, Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost paní XY, uživatelky bytové jednotky o vel. 3+1/L v 8. podlaží domu čp. 1281 ve Španielově ulici, Praha 6 – Řepy o ponechání bydlení v byt.jednotce č. 1281/XY po podané výpovědi z nájmu byt. jednotky.

II. SCHVALUJE
ponechat bydlet paní XY v byt. jednotce o vel. 3+1/L v 8. podlaží domu čp. 1281 Španielova ulice v Praze 6 – Řepy za podmínky doplacení dlužné částky do konce května 2011, a že nevznikne nový dluh. V opačném případě podat žalobu na vyklizení předmětného bytu proti výše jmenované. V případě úplného doplacení dluhu má paní XY možnost, nevzniknou-li jí nové dluhy, požádat o uzavření nové nájemní smlouvy na předmětný byt.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu usnesení

Tisk Export článku do PDF