Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 13.41
ze dne 11.04.2011

k žádosti paní XY, bytem Galandova čp. 1245, Praha 6 – Řepy o ukončení výpovědi z nájmu bytu o vel. 3+1/L ve 12. podlaží domu čp. 1245, Galandova ulice, Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost paní XY, uživatelky  byt. jednotky o vel. 3+1/L ve 12. podlaží domu čp. 1245 v Galandově ulici, Praha 6 – Řepy o ukončení výpovědi z nájmu bytu.

II. SCHVALUJE
podání žaloby na vyklizení bytové jednotky o vel. 3+1/L ve 12. podlaží domu čp. 1245, Galandova ulice, kde nájem skončil 28. 2. 2011 v případě, že jmenovaná byt dobrovolně nevyklidí po výzvě OSOM, a to z důvodu nezaplacení dlužných poplatků z prodlení ve výši 28.028, - Kč a náklady soudního řízení.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu usnesení

Tisk Export článku do PDF