Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 79.20
ze dne 06.01.2010

k žádosti paní XY, Bazovského 1119, Praha 6 - Řepy o rozšíření programové nabídky UPC z STA

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost paní XY, Bazovského 1119 o rozšíření nabídky programů UPC odebíraných ze STA

II. ZAMÍTÁ
žádost

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM  seznámit žadatele se stanoviskem rady a další žadatele s obdobnou žádostí

Tisk Export článku do PDF