Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 12.26
ze dne 30.03.2011

k žádosti paní XY a paní XY, Galandova 1244 o vystavení nájemní smlouvy k byt. jednotce o vel. 3+1/L v domě čp. 1244, Galandova ulice

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost paní XY a paní XY o znovu sepsání nájemní smlouvy k byt. jednotce o vel. 3+1/L v 1. patře, tj. 2. podlaží domu čp. 1244, Galandova ulice.

II. NESCHVALUJE
uzavření nájemní smlouvy s paní XY a paní XY k byt. jednotce o vel. 3+1/L v 1. patře, tj. 2. podlaží domu čp. 1244, Galandova ul. Praha 6 – Řepy.

III. SCHVALUJE
podání žaloby na určení změny bytové náhrady za byt č. XY v domě čp. 1244 z náhradního bytu za přístřeší proti paní XY, Galandova 1244, Praha 6 - Řepy

IV. ZPLNOMOCŇUJE
starostku MČ Praha 17 k podpisu příslušných plných mocí k soudnímu řízení právním zástupcům městské části Praha 17.

V. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM  postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF