Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 86.38
ze dne 14.04.2010

k žádosti pana XY, Žufanova 1094 o prodloužení nájemní smlouvy ke služebnímu bytu

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost pana XY, nájemce služebního bytu o vel. 1+kk v 8. podlaží domu čp. 1094 v Žufanově ulici, o prodloužení nájemní smlouvy

II. SCHVALUJE
vystavení dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na dobu určitou do 30. 6. 2012

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vydat pokyn k navázání dodatku k nájemní smlouvě

Tisk Export článku do PDF