Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 79.18
ze dne 06.01.2010

k žádosti pana XY, Žufanova 1094 o prodloužení nájemní smlouvy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost pana XY o prodloužení smlouvy o nájmu bytu o vel. 1+kk v 6. podlaží domu čp. 1094 v Žufanově ulici

II. SCHVALUJE
uzavření nové smlouvy o nájmu bytu o vel. 1+kk v 6. podlaží domu čp. 1094 v Žufanově ulici s panem XY na dobu určitou 2 roky s možností prodloužení, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky nájemní smlouvy, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF