Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 14.27
ze dne 27.04.2011

k žádosti pana XY, Žufanova 1093 o úhradu finančních nákladů spojených s přestěhováním do náhradního bytu

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost pana XY, bytem Žufanova 1093, Praha 6 - Řepy o úhradu finančních nákladů spojených s přestěhováním do náhradního bytu

II. SCHVALUJE
v souladu s usnesením RMČ č. 10.11 ze dne 2. 3. 2011 vyplacení částky 4.980, - Kč podle přiložené faktury jako náhradu finančních nákladů spojených s přestěhováním do náhradního bytu v 1. podlaží domu čp. 1093 v Žufanově ulici z původního bytu ve 3. podlaží domu čp. 241 v Čistovické ulici

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu usnesení

Tisk Export článku do PDF