Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 27.21
ze dne 09.11.2011

k žádosti pana XY, paní XY a pana XY, Makovského 1141 o souhlas s přihlášením cizího státního příslušníka do obecního bytu

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost pana XY, paní XY a pana XY, nájemců bytu o vel. 3+1/L v 10. podlaží domu čp. 1141 v Makovského ulici, o souhlas s přihlášením cizího státního příslušníka do bytu

II. SCHVALUJE
přihlášení pana XY, nar. XY, občana Velké Británie, do bytu o vel. 3+1/L v 10. podlaží domu čp. 1141 v Makovského ulici v Praze 6 – Řepích na dobu určitou do 30. 11. 2012

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vyrozumět žadatele a zajistit splnění usnesení

Tisk Export článku do PDF