Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 1.47
ze dne 18.11.2010

k žádosti pana XY oprávněného nájemce o prodloužení lhůty pro odkoupení bytové jednotky č. 1243/XY ul. Galandova 1243 – prodej V. etapa

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost pana XY oprávněného nájemce o prodloužení lhůty pro odkoupení bytové jednotky č. 1243/XY ul. Galandova 1243 – prodej V. etapa. Dopis s návrhem kupní smlouvy převzal pan XY dne 27. 1. 2010, dotazník odevzdal zpět 19. 4. 2010.       

II. SCHVALUJE
prodloužení lhůty pro odkoupení bytové jednotky č. 1243/XY ul. Galandova 1243 do ukončení prodeje domu Galandova 1243 - 1246  – prodej V. etapa.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM zajistit splnění tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF