Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 17.38
ze dne 13.06.2011

k žádosti pana XY o změnu v nájemní smlouvě k bytu o vel. 3+1/L, Galandova čp. 1240, Praha 6 – Řepy a souhlas s prodejem bytové jednotky č. 1240/XY

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost pana XY, bytem Galandova 1240, Praha 6 – Řepy o provedení změny v nájemní smlouvě k bytu o vel. 3+1/L s přísl. ve 2. patře, tj. 3. podlaží domu čp. 1240 v Galandově ulici, Praha 6 – Řepy, a to rozšíření nájemní smlouvy na vnuka XY, který s ním žije ve společné domácnosti.

II. PROJEDNALA
žádost pana XY, Galandova 1240 o prodej bytové jednotky č. 1240/XY v bytovém panelovém objektu čp. 1239 – 1242 v ul. Galandova, k. ú. Řepy – prodej VI. etapa

III. NESCHVALUJE
uzavření dodatku k platné nájemní smlouvě k bytu – dohodě o užívání bytu o vel. 3+1/L s přísl. v 2. patře, tj. 3. podlaží domu čp. 1240 v Galandově ulici, Praha 6 – Řepy, o vzniku společného nájmu bytu pana XY s panem XY

IV. NESCHVALUJE
prodej bytové jednotky č. 1240/XY v bytovém panelovém objektu čp. 1239 – 1242 ul. Galandova, k. ú. Řepy ve smyslu zákona č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění.

V. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM  postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF