Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 93.9
ze dne 14.07.2010

k žádosti pana XY, Makovského čp. 1227 o navázání nové nájemní smlouvy a o odpuštění kauce

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost pana XY, uživatele bytu o vel. 3+1/L ve 3. podlaží domu čp. 1227 v Makovského ulici, o navázání nové nájemní smlouvy a o odpuštění kauce

II. SCHVALUJE
vystavení nové nájemní smlouvy na dobu neurčitou, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy.

III. NESCHVALUJE
odpuštění kauce. Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15. 5. 2006 bude ve smyslu § 686 a) odst. 1 až 5 obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu.

IV. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vydat pokyn k navázání nové nájemní smlouvy

Tisk Export článku do PDF