Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 17.42
ze dne 13.06.2011

k žádosti pana XY, Makovského 1224 o úhradu finančních nákladů spojených s přestěhováním do náhradního bytu

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost pana XY, bytem Makovského 1224, Praha 6 - Řepy o úhradu finančních nákladů spojených s přestěhováním do náhradního bytu

II. SCHVALUJE
v souladu s usnesením RMČ č. 10.11 ze dne 2. 3. 2011 vyplacení částky podle přiloženého příjmového dokladu jako náhradu finančních nákladů spojených s přestěhováním do náhradního bytu v 9. podlaží domu čp. 1224 v Makovského ulici z původního bytu ve 2. podlaží domu čp. 241 v Čistovické ulici

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu usnesení

Tisk Export článku do PDF