Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 9.12
ze dne 14.02.2011

k žádosti pana XY, Jiránkova 1137 o prodloužení nájemní smlouvy ke služebnímu bytu

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost pana XY, nájemce služebního bytu o vel. 2+kk ve 4. podlaží domu čp. 1137 v Jiránkově ulici, o prodloužení nájemní smlouvy, případně o odslužebnění bytu

II. SCHVALUJE
vystavení dodatku č. 4 k nájemní smlouvě na dobu určitou do 12. 3. 2013

III. NESOUHLASÍ
s odslužebněním bytu.

IV. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vydat pokyn k navázání dodatku k nájemní smlouvě

Tisk Export článku do PDF