Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 12.35
ze dne 30.03.2011

k žádosti pana XY, Čistovická čp. 241 o prominutí hrazení nájemného za první měsíc v náhradním bytě

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost pana XY, Čistovická 241 o prominutí hrazení nájemného za první měsíc v náhradním bytě o vel. 3+1/L ve 3. podlaží domu čp. 1237 v Galandově ulici

II. SCHVALUJE
prominutí hrazení nájemného v náhradním bytě v Galandově ulici čp. 1237 za první měsíc z důvodu neplacení dvojího nájemného při stěhování

III. UKLÁDÁ
vedoucímu  OSOM vydat pokyn k nepředepisování nájemného za první měsíc

Tisk Export článku do PDF