Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 6.20
ze dne 19.01.2011

k žádosti pana XY, bytem Žufanova čp. 1098, Praha 6 - Řepy o pronájem volného společného prostoru mandl v suterénu domu čp. 1098

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost pana XY, Žufanova čp. 1098, Praha 6 - Řepy o pronájem nevyužívaného společného prostoru mandlu v suterenu domu čp. 1098, Žufanova ulice.

II. SCHVALUJE
návrh MK ze dne 10. 1. 2011 na pronájem nevyužívaného společného prostoru mandlu v suterenu domu čp. 1098, Žufanova ulice panu XY, bytem Žufanova čp. 1098 za účelem skladu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné činí v souladu se zásadami pro pronájem nebytových prostor 808, - Kč/m2/rok  (za suterénní místnost). Podmínkou je, že v případě potřeby poskytne pan Vrbický přístup k uzavíracím armaturám pro stoupačku ÚT vč. vypouštěcích kohoutů a regulátoru a k oknům. Nový nájemce do 60 - ti dnů od podpisu nájemní smlouvy provede rekolaudaci, která bude v souladu s předmětem užívání v pronajatém nebytovém prostoru.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM, aby zajistil splnění usnesení prostřednictvím OSOM

Tisk Export článku do PDF