Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 1.42
ze dne 18.11.2010

k žádosti pana XY, bytem Nevanova čp. 1052, Praha 6 – Řepy o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu o vel. 2+k.k. v 4. podlaží domu čp. 1052, Nevanova ulice, Praha 6 – Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost pana XY, nájemce bytu o vel. 2+k.k. ve 4. podlaží domu čp. 1052 v Nevanově ulici, Praha 6 – Řepy o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu

II. NESCHVALUJE
zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu o vel. 2+k.k. ve 4. podlaží domu čp. 1052 v Nevanově ulici, Praha 6 – Řepy. Pokud bude dluh uhrazen do konce prosince 2010, bude žádost odborem správy obecního majetku znovu předložena RMČ k projednání.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu usnesení

Tisk Export článku do PDF