Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 12.27
ze dne 30.03.2011

k žádosti pana XY, bytem Jiránkova čp. 1137, Praha 6 – Řepy o ponechání bydlení v byt. jednotce o vel. 3+1/L v 9. podlaží domu čp. 1137, Jiránkova ulice, Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost pana XY, nájemce bytové jednotky o vel. 3+1/L v 9. podlaží domu čp. 1137 v Jiránkově ulici, Praha 6 – Řepy o ponechání bydlení v byt. jednotce č. 1137/XY  po podané výpovědi z nájmu byt. jednotky.

II. NESCHVALUJE
zpětvzetí výpovědi z nájmu bytové jednotky č. 1137/XY o vel. 3+1/L v 9. podlaží domu čp. 1137 v Jiránkově ulici, Praha 6 – Řepy.  Důvodem je neplnění splátkové dohody a neuhrazení nájemného za měsíc 1, 2/2011.

III. SCHVALUJE
ponechat bydlet pana XY v byt. jednotce č. 1137/XY o vel. 3+1/L v 9. podlaží domu čp. 1137 Jiránkova ulice v Praze 6 – Řepy po skončení nájemní smlouvy za podmínky uhrazení dlužného nájemného za rok 2011 a uzavření splátkové dohody na dlužné nájemné za minulé období na 12 měsíců. Poté se může výše jmenovaný obrátit na ÚMČ s žádostí o přidělení menšího bytu. V případě porušení řádného hrazení nájemného a splátkové dohody bude podána žaloba na vyklizení byt. jednotky č. 1137/XY v domě čp. 1137, Jiránkova ulice proti panu XY.

IV. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu usnesení

Tisk Export článku do PDF