Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 2.18
ze dne 29.11.2010

k žádosti pana XY, bytem Cetyňská, Praha 5, nájemce nebytového prostoru – prodejna v přízemí domu čp. 1216 Vondroušova ul. o slevu na nájemném za NP

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost pana XY, bytem Cetyňská, Praha 5, nájemce nebytového prostoru – prodejna drobného zboží a nápojů v přízemí domu čp. 1216, Vondroušova ulice, Praha 6 – Řepy o přesun již zaplacených nájmů za období  4 - 9/2010, tj. 6 měsíců, do dalších období.

II. SCHVALUJE
slevu na nájmu za období 4 dnů, tj. ve výši 348, - Kč (počítáno z částky celkového nájmu vč. služeb) za nebytový prostor prodejna drobného zboží a nápojů v přízemí domu čp. 1216 Vondroušova ulice, a to z důvodu nemožnosti nerušeného výkonu práv spojených s nájmem dle § 5 a § 8 zákona č. 116/1990 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění pozdějších předpisů.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM seznámit žadatele se stanoviskem rady a případně vydat správní firmě pokyn k provedení slevy na nájmu

Tisk Export článku do PDF