Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 15.18
ze dne 11.05.2011

k žádosti o změnu v nájemní smlouvě k bytu o vel. 3+1/L, Makovského čp. 1141, Praha 6 – Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost manželů XY o změnu v nájemní smlouvě k bytu o vel. 3+1/L s přísl. v 9. patře, tj. 10. podlaží domu čp. 1141 v Makovského ul., Praha 6 – Řepy, a to rozšíření nájemní smlouvy na vnuka XY, který s nimi žije ve společné domácnosti
            
II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit uzavření smlouvy o změně nájemní smlouvy a o vzniku společného nájmu bytu o vel. 3+1/L s přísl. v 9. patře, tj. 10. podlaží domu čp. 1141 v Makovského ulici, Praha 6 – Řepy s paní XY, panem XY a panem XY na dobu neurčitou za nájemné regulované, které bude upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy
     
III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM  předložit návrh k projednání v ZMČ

Tisk Export článku do PDF