Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 86.19
ze dne 14.04.2010

k žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci k územnímu řízení „Autosalon 7000“

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost o vyjádření k projektové dokumentaci k územnímu řízení „Autosalon 7000“, na pozemcích par. č. 393/15, 393/16, 393/18, 393/19, 393/20, 393/21 k. ú. Řepy, investor: firma 7000 s.r.o., Pstružná 821, 104 00 Praha 10 – Uhříněves, IČ: 284 25 707

II. SOUHLASÍ
s projektovou dokumentací k územnímu řízení „Autosalon 7000“, na pozemcích par. č. 393/15, 393/16, 393/18, 393/19, 393/20, 393/21 k. ú. Řepy. Upozorňujeme na nutnou koordinaci s akcí „Karlovarská, rozšíření komunikace“.

III. UKLÁDÁ
OÚRI informovat žadatele

Tisk Export článku do PDF