Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 77.12
ze dne 25.11.2009

k žádosti o vyjádření k přístavbě nebytových prostor ve 3. NP; k bytovému domu v ulici K Šancím 632

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost o vyjádření k přístavbě nebytových prostor ve 3. NP k bytovému domu v ulici K Šancím 632

II. SOUHLASÍ
s přístavbou nebytových prostor ve 3. NP k bytovému domu v ulici K Šancím 632

III. UKLÁDÁ
OÚRI seznámit žadatele se stanoviskem Rady

Tisk Export článku do PDF