Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 11.16
ze dne 17.03.2011

k žádosti o úhradu nákladů na stavební úpravy v čp. 1243 ul. Galandova

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost paní XY o úhradu nákladů na výměnu oken a pokládku PVC v čp. 1243 ul. Galandova

II. ZAMÍTÁ
žádost paní XY o úhradu nákladů na výměnu oken v jí užívané komoře a pokládku PVC ve společných prostorech čp. 1243 ul. Galandova
 
III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu usnesení

Tisk Export článku do PDF