Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 21.17
ze dne 03.08.2011

k žádosti o svěření pozemků parc. č. 1293/992, 1293/913, 1293/915, 1293/920, 2157, 2158, 2160, 2163 a 2164 v k. ú Řepy, LV 925

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost o svěření pozemků parc. č. 1293/992, 1293/913, 1293/915, 1293/920, 2157, 2158, 2160, 2163 a 2164 v k. ú. Řepy z majetku hl. m. Prahy do majetku hl. m. Prahy svěřeno MČ Praha 17.

II. SCHVALUJE
žádost o svěření pozemků parc. č. 1293/992, 1293/913, 1293/915, 1293/920, 2157, 2158, 2160, 2163 a 2164 v k. ú. Řepy z majetku hl. m. Prahy do majetku hl. m. Prahy svěřeno MČ Praha 17, z důvodu následného záměru MČ Praha 17 prodat část těchto pozemků (tzv. předzahrádky) za symbolickou cenu 1,- Kč na SVJ na SVJ Galandova 1232 – 1234 a SVJ Vondroušova 1199 – 1201.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit žádost o svěření všech shora uvedených pozemků na jednání ZMČ.

IV. ZMOCŇUJE
starostku MČ k podpisu žádosti o svěření pozemků.

Tisk Export článku do PDF