Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 92.10
ze dne 30.06.2010

k žádosti o stanovisko k pronájmu a následnému úplatnému převodu části pozemku parc. č. 1431/1 k. ú. Řepy do vlastnictví paní XY

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost o stanovisko k pronájmu a následnému úplatnému převodu části pozemku parc. č. 1431/1 k. ú. Řepy do vlastnictví paní XY, Žalanského 40/37, 16300 Praha 17 – Řepy

II. SOUHLASÍ
s úplatným převodem části pozemku parc. č. 1431/1 k. ú Řepy o výměře cca 7 m2

III. UKLÁDÁ
OÚRI informovat MHMP, odbor obchodních aktivit

Tisk Export článku do PDF