Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 85.11
ze dne 22.03.2010

k žádosti o stanovisko k dělení pozemku parc. č. 1502/8 v k. ú. Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost o stanovisko k dělení pozemku parc. č. 1502/8 v k. ú. Řepy.

II. NESOUHLASÍ
s převodem části pozemku parc. č. 1502/8 v k. ú. Řepy z důvodu vedení trasy vysokotlakého plynovodu, silnoproudého elektrického vedení a stávající komunikace pro pěší.

III. UKLÁDÁ
OÚRI informovat Vojenskou stavební a ubytovací správu Praha

Tisk Export článku do PDF