Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 9.10
ze dne 14.02.2011

k žádosti o souhlas se změnou sortimentu zboží prodávaného v nebytovém prostoru 1124.2 v Makovského čp. 1124

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost pana XY, bytem Na Moklině, Praha 6, o souhlas se změnou sortimentu zboží prodávaného v nebytovém prostoru č. 1224.2 v Makovského čp. 1224  

II. SCHVALUJE
žádost pana XY, bytem Na Moklině, Praha 6, o souhlas se změnou sortimentu zboží prodávaného v nebytovém prostoru č. 1224.2 v Makovského čp. 1224, tedy změnu prodejny z prodejny textilu na prodejnu květin
 
III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu usnesení

Tisk Export článku do PDF