Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 16.10
ze dne 25.05.2011

k žádosti o souhlas s rozšířením účelu nájmu nebytového prostoru 1225.4 v Makovského čp. 1225

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost pana XY, bytem Rašínovo nábřeží, Praha 2, o souhlas s rozšířením účelu nájmu nebytového prostoru č. 1225.4 v Makovského 1225

II. SCHVALUJE
žádost pana XY, bytem Rašínovo nábřeží, Praha 2, o souhlas s rozšířením účelu nájmu nebytového prostoru č. 1225.4 v Makovského 1225 na kadeřnictví a kosmetiku
 
III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu usnesení

Tisk Export článku do PDF