Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 13.18
ze dne 11.04.2011

k žádosti o snížení nájmu za nebytový prostor č. 1143.1 v Makovského čp. 1143

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost pana XY, o snížení nájemného za nebytový prostor č. 1143.1 v Makovského čp. 1143.1, za únor 2011, z důvodu desetidenního zpoždění připojení prostoru na distribuční síť PRE a. s.

II. ZAMÍTÁ
žádost pana XY, o snížení nájemného za nebytový prostor č. 1143.1 v Makovského čp. 1143.1, za únor 2011, z důvodu desetidenního zpoždění připojení prostoru na distribuční síť PRE a. s.
 
III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu usnesení.

Tisk Export článku do PDF