Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 75.15
ze dne 26.10.2009

k žádosti o schválení slevy projektové dokumentace Galandova 1232 - 1234

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost společenství vlastníků o schválení slevy projektové dokumentace na rekonstrukci domu Galandova 1232 – 1234, Praha - Řepy

II. NESOUHLASÍ
s poskytnutím slevy na projektovou dokumentaci a trvá na poskytnutí projektové dokumentace za cenu, za kterou byla tato projektová dokumentace pořízena

III. UKLÁDÁ
OURI zajisti potřebné

Tisk Export článku do PDF