Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 73.25
ze dne 30.09.2009

k žádosti o schválení přijetí sponzorských darů pro CSZS

Rada MČ

I. SCHVALUJE
na základě předložené žádosti,  přijetí sponzorských darů v celkové hodnotě 3875,- darovaných Centru sociálně zdravotních služeb.

II. UKLÁDÁ
kanceláři starostky informovat ředitele organizace CSZS PhDr. Jindřicha Kadlece ve znění usnesení

Tisk Export článku do PDF