Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 39.3
ze dne 10.04.2012

k žádosti o schválení přijetí sponzorských darů darovaných CSZS

Rada MČ

I. BYLA SEZNÁMENA
s žádostí CSZS.

II. SCHVALUJE
přijetí sponzorských darů dle předložené žádosti, darovaných CSZS

III. UKLÁDÁ
OSV informovat žadatele

Tisk Export článku do PDF