Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 12.38
ze dne 30.03.2011

k žádosti o schválení přijetí sponzorských darů darovaných CSZS

Rada MČ

I. BYLA SEZNÁMENA
s žádostí CSZS

II. SCHVALUJE
přijetí sponzorských darů dle předložené žádosti, darovaných CSZS

III. UKLÁDÁ
OSV informovat žadatele

Tisk Export článku do PDF