Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 40.1
ze dne 18.04.2012

k žádosti o schválení charitativní akce „Řepský jarmark“

Rada MČ

I. BYLA SEZNÁMENA
s žádostí CSZS.

II. SCHVALUJE
charitativní akci „Řepský jarmark“.

III. UKLÁDÁ
OSV informovat žadatele.

Tisk Export článku do PDF