Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 5.18
ze dne 05.01.2011

k žádosti o rozložení platby za provedení zasklení lodžie bytu v Makovského 1145

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost pana XY bytem Makovského 1145, 163 00 Praha - 6, o rozložení platby za provedení zasklení lodžie jím užívaného bytu

II. SCHVALUJE
rozložení dlužné částky za provedení zasklení lodžie bytu v Makovského čp. 1145 (24.000, - Kč) do pěti splátek po 4.800, - Kč

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu usnesení

Tisk Export článku do PDF